20170609-41-Folder-De plaats-van-de-ervaringsdeskundige

Geplaatst op door

De plaats van de ervaringsdeskundige/werker in de zorgverlening

Inhoud van de vorming

Situering

In beleidsnota’s wordt herstelgericht werken en ervaringskennis opgenomen. Het Vlaams indicatorenplatform neemt de aanwezigheid van ervaringswerkers op als indicator. De eerste ervaringsdeskundigen/werkers zijn aan de slag in mobiele teams en voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg. Wat is ervaringskennis en hoe verhoudt dit zich met klinische en wetenschappelijke kennis van hulpverleners? Wie zijn die ervaringswerkers en wat mag hulpverlening van hen verwachten? Welke plaats kunnen zij innemen binnen een hulpverleningsteam/organisatie?

Inhoud

Vertrekkende vanuit het herstelconcept wordt de plaats, inhoud en betekenis van ervaringskennis geduid. Het herstelproces als focus van zorg waarbij, naast de kennis en rol van hulpverlening, ervaringskennis kan ingebracht worden. Hierbij het herstelverhaal als fundament van ervaringskennis. Hoe hulpverleners en ervaringsdeskundigen/werkers, complementair, het herstelproces van patiënten/cliënten faciliteren, stimuleren en ondersteunen. Wat is daar voor nodig?

Methodiek

  • Ex cathedra worden het ontstaan en de kenmerken van het herstelconcept toegelicht en wordt de weg naar ervaringskennis geduid
  • Voorbeelden door middel van verhalen van ervaringsdeskundigen in opleiding als casuïstiek
  • Videomateriaal over ervaringskennis
  • Een actieve participatie van deelnemers, dialoog, is gewenst
  • Aanbevolen literatuur en artikels

Doelgroep

Voor alle zorgverleners binnen voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg die geïnteresseerd zijn in de competenties van een ervaringsdeskundige.

Lesgevers

Luk Bevernage is directeur patiëntenzorg in UPC Sint-Kamillus te Bierbeek en docent opleiding ‘Ervaringswerker in de GGZ en verslavingszorg’ aan CVO-Sociale School te Heverlee.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op vrijdag 9 juni 2017, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen
Inschrijven gebeurt via de website: www.vormingscentrumguislain.be/kalender.

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van ons ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Derden (niet-Broeders van Liefde): 150 euro per persoon

VVKP-leden: 130 euro per persoon

Medewerkers Broeders van Liefde:
(Max. 2 deelnemers per voorziening aan onderstaand tarief – via credits)

  • Sector Verzorgingsinstellingen: 14 euro per persoon
  • Sector Welzijn: 14 euro per persoon
  • Sector Buitengewoon Onderwijs: 20 euro per persoon
  • Sector Onderwijs: 20 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur (onkostennota) per post verzonden worden. Deze factuur (onkostennota) dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

Bij annulering van de inschrijving, vanuit een instelling van de Broeders van Liefde, minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de vorming is eveneens de totale deelnameprijs verschuldigd. Bijkomend wordt een forfaitair bedrag van 25 euro per dagdeel (3 uur) aangerekend.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye            | Stafmedewerker  |  09 216 35 77  |  ingo.verheye@fracarita.org
Vanessa Scheir        | Stafmedewerker  |  09 216 35 89  |  vanessa.scheir@fracarita.org

Marc Keuleneer        | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org