20170505-33-Folder-Islamitische-Visies

Geplaatst op door
odisee-logo-campushogerinstituutgezinswetenschappen

Islamitische visies op relaties en opvoeding

Inhoud van de vorming

Situering

Driedaagse bijscholing in samenwerking met Vormingscentrum Guislain Gent en Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Een kenniscentrum over en voor gezinnen van Odisee).

Inhoud

‘Westerse’ en ‘moslim’-gezinnen: (te?) vaak zien we ze als tegenpolen. Natuurlijk verschillen gezinnen in hun denken over opvoeding en relaties. Maar hoe belangrijk zijn de verschillen en hoe gaan we daar mee om? Hoe verhogen we het wederzijds begrip en verlagen we de drempel naar een passender hulpverlening voor alle gezinnen?

Methodiek

Op elke dag staat één thema centraal. Het is zeker een meerwaarde om alle drie de dagen te volgen, de inhouden en discussies vullen elkaar aan en zullen je horizon alleszins verbreden!

Tijdens de voormiddag krijg je telkens een of twee lezingen die je inzichten verdiepen. In de namiddag van dag 2 en 3 kies je voor een sessie om een deelthema beter uit te diepen, en om ervaringen en praktijkvoorbeelden uit te wisselen.

Doelgroep

Deze bijscholing richt zich tot welzijnswerkers, hulpverleners, leerkrachten en alle geïnteresseerden die vragen hebben over de begeleiding van moslimgezinnen.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op Vrijdag 5 mei, vrijdag 12 mei en vrijdag 19 mei 2017 van 9.30u tot 16.30u, in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT. Het onthaal begint om 9 u.

Programma

De drie hoofdthema’s:

 1. Islamvisies vertaald en beleefd
 2. Relaties, gender, seksualiteit
 3. Opvoeding, ouder-kindrelaties, onderwijs

Deelsessies per dag:

Dag 1 (5 mei 2017): Islamvisies vertaald en beleefd

 • Ochtend: Kennismaking met een wereldgodsdienst, door prof. dr. Abied Alsulaiman van de KU Leuven, Campus Antwerpen
 • Namiddag: Omgaan met islam of omgaan met moslims? Door Kim Lecoyer, onderzoekster bij het kenniscentrum HIG

Dag 2 (12 mei 2017): Relaties, gender, seksualiteit

 • Ochtend: Gender en islam, door Khadija Aznag, islamologe en bestuurssecretaris interculturalisering bij het Agentschap Integratie en Inburgering
 • Namiddag, keuze uit:
  • Islam en homoseksualiteit, door Omar Nahas, auteur van o.a. ‘De Andere Jihad’ en initiatiefnemer van ‘Tafels van Vrede
  • De (on)zin van seksuele opvoeding. Relationele en seksuele opvoeding bij moslimgezinnen, door Samira Azeroual, bachelor in de Gezinswetenschappen, beleidsondersteuner in een Stedelijke lagere school te Antwerpen en actief in tal van vrijwilligersorganisaties

Dag 3 (19 mei 2017): Opvoeding, ouder-kindrelaties, onderwijs

 • Ochtend:
  • Opvoeden met de koran, door Hans Van Crombrugge, hoofdlector in de opleiding Gezinswetenschappen en onderzoeker aan het kenniscentrum HIG
  • Opvoedingsondersteuning in Marokkaanse gezinnen, door Jamal El Boujddaini, coördinator van Taimoem, voorziening in de bijzondere jeugdzorg (De Touter vzw)
 • Namiddag, keuze uit:
  • ‘Vaders, zonen en islam: migreren tussen Oedipus & Abraham’: cultuursensitieve gezinsondersteuning, met ruimte voor islamitische paradigma’s, door Redouane Ben Driss, psycholoog-psychotherapeut bij het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg (CGG Laken)
  • Sessie over opvoeding, met twee sprekers:
   • Opvoedingsidealen in moslimgezinnen, door Kim Lecoyer, onderzoekster bij het kenniscentrum HIG
   • Moslimjongeren op zoek naar een identiteit, door Khalid Benhaddou, hoofdimam en coördinator van het netwerk van islamexperten om radicalisering tegen te gaan in het Vlaams onderwijs

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen
Inschrijvingen gebeuren via de website: www.vormingscentrumguislain.be/kalender.

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van ons ontvangen heeft.

Deelnameprijs (inclusief syllabus en middagmaal)

Derden (niet-Broeders van Liefde): 180 euro per persoon

Medewerkers Broeders van Liefde: 150 euro per persoon
(Credits zijn niet van toepassing voor deze vorming.)

Studenten: 90 euro per persoon
(Studentenkaart voor te leggen bij aanmelding op de studiedag.)

Betalingswijze

Enkel via overschrijving.

Onkostennota / factuur is enkel mogelijk op aanvraag via mail aan vc.inschrijvingen@fracarita.org

Bij inschrijving dient u onmiddellijk het deelnamebedrag te storten op volgend rekeningnummer:

 • BE60 4453 5536 0170 (KREDBEBB)
 • van Vormingscentrum Guislain vzw
 • met als gestructureerde mededeling +++007/0553/46126+++.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye            | Stafmedewerker  |  09 216 35 77  |  ingo.verheye@fracarita.org
Vanessa Scheir        | Stafmedewerker  |  09 216 35 89  |  vanessa.scheir@fracarita.org

Marc Keuleneer        | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org