20170323-24-Folder-Omgaan-met-schitterend-lastige-mensen

Geplaatst op door

Omgaan met schitterend lastige mensen, een uitdaging?

Inhoud van de vorming

Situering

Zwijgzame mensen, negatievelingen of klagers, bemoeials, betweters of parasieten, grappen-makers of agressieve mensen, bullebakken, dwarsliggers, twijfelaars of manipulators. In elke organisatie lopen zo’n mensen rond. Het is een bonte mengeling. Ze kunnen oud of jong zijn, man of vrouw, van diverse origine, al lang in dienst of nog maar pas. Vooral als leidinggevende kan je er best voor zorgen dat je met deze mensen goed kan omgaan. Ze kunnen je team soms gijzelen en het werk bemoeilijken.
In de vorming word je uitgedaagd om die lastigaards niet te mijden, maar ze te leren begrijpen. We gaan op zoek naar wat ze jou, het team, of de organisatie te bieden hebben. Soms vertolken ze een boodschap die niemand anders durft te zeggen, soms wijzen ze je op blinde vlekken, soms kondigen ze een paradigmaverschuiving aan ….

Inhoud

We staan stil bij:

  • Wat maakt dat iemand dit lastige gedrag stelt? Iedereen heeft immers ‘goede redenen’ om zich te gedragen zoals hij/zij zich gedraagt.
  • Wat leer je over jezelf in confrontatie met deze schitterend lastige persoon? Je kunt vaak het meeste leren van mensen waar je een hekel aan hebt.
  • Misschien ben je zelf ook wel lastig voor anderen mensen en hoe kan je er voor zorgen dat men dit jou durft te zeggen?
  • Wat wil bv. de dwarsligger, twijfelaar, betweter zeggen, dat niet zomaar gehoord wordt? Niemand wil voor zijn eigen plezier de moeilijke van de tent zijn.
  • … en bij wat je als deelnemer zelf nog wil aanbrengen.

Methodiek

We werken interactief, liefst aan de hand van de voorbeelden van de deelnemers. We maken gebruik van de degelijke communicatietheorieën van Wazlawick en Rogers, leren stilstaan bij wat het ‘schitterend gebrek’ van de ander ons bijbrengt, en kunnen kijken via Voice Dialogue van Hal en Sidra Stone naar welk eigen gedrag soms een uitlokkende factor kan zijn. We gaan na welke ‘good practice’ we al ontwikkelden en welke tips hieruit voort vloeien voor elkaar.
We werken in de vorming aan de hand van thema’s en structuren van Themagecentreerde Interactie. Afhankelijk van de tijd werken we ook nog met casussen.

Doelgroep

Deze module staat open voor vooral leidinggevenden werkend in de overheidssector, gezond-heidssector, toeleiding naar werk, onderwijs, vormingssector, cultuurcentra, milieusector, vakbeweging, …

Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgevers

Katrien Boone is senior opleider bij Balans Gent, en zelfstandig opleider, (team)coach, supervisor in diverse organisaties. Ze is ethicus (UGent 1984), trainer in de ‘Kernkwadranten’ (KernKonsult 1996) en volgde “De trainer als regisseur”, opleiding in Psychodrama en Voice Dialogue in Het Balkon, Vasse Nederland ’05-‘06. Maar vooral is ze gegradueerde opleider in TGI of themagecentreerde interactie van het Ruth Cohn Institute International 1996-2010. Ze wil ethisch vorm geven aan zichzelf en anderen met wie ze in contact komt en aan de wereld waarin ze leeft. ‘Mensen individueel of in groep, in teams op het spoor van hun unieke groei en ontwikkeling zetten, zie ik als mijn boeiendste uitdaging.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 23 maart 2017, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen
Inschrijven gebeurt via de website: www.vormingscentrumguislain.be/kalender.

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van ons ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Derden (niet-Broeders van Liefde): 150 euro per persoon

VVKP-leden: 130 euro per persoon

Medewerkers Broeders van Liefde:
(Max. 2 deelnemers per voorziening aan onderstaand tarief – via credits)

  • Sector Verzorgingsinstellingen: 14 euro per persoon
  • Sector Welzijn: 14 euro per persoon
  • Sector Buitengewoon Onderwijs: 20 euro per persoon
  • Sector Onderwijs: 20 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur (onkostennota) per post verzonden worden. Deze factuur (onkostennota) dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

Bij annulering van de inschrijving, vanuit een instelling van de Broeders van Liefde, minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de vorming is eveneens de totale deelnameprijs verschuldigd. Bijkomend wordt een forfaitair bedrag van 25 euro per dagdeel (3 uur) aangerekend.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye            | Stafmedewerker  |  09 216 35 77  |  ingo.verheye@fracarita.org
Vanessa Scheir        | Stafmedewerker  |  09 216 35 89  |  vanessa.scheir@fracarita.org

Marc Keuleneer        | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org